Δωρεάν Διαλέξεις από διάσημα Πανεπιστήμια, διαλέχτε όποια σας ενδιαφέρει

A Romp Through Ethics for Complete Beginners

[ περισσότερα ]

Shakespeare After All: The Later Plays

[ περισσότερα ]

A Romp Through the Philosophy of Mind

[ περισσότερα ]

Introduction to Computer Science I – Harvard OpenCourseWare

[ περισσότερα ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s