Ενδιαφέροντα βίντεο

[πηγή: youtube Akropolis von Pergamon]

[πηγή: youtube Paris 3D: Through the Ages – Dassault Systèmes]

[πηγή: youtube Ancient Rome reconstructed 33:35]

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Heptaméron – Wikipedia

ʻOumuamua – Wikipedia

Hamnet Shakespeare – Wikipedia

House of Wittelsbach – Wikipedia

Decapolis – Wikipedia

Dylan Moran – Wikipedia

Philopoemen – Wikipedia

The Tragical History of Romeus and Juliet – Wikipedia

Battle of Sellasia – Wikipedia

Watership Down – Wikipedia

Pierre Boaistuau – Wikipedia

Caesar IV – Wikipedia

Sea cucumber – Wikipedia

Basilica of San Lorenzo, Milan – Wikipedia

Qianlong Emperor – Wikipedia

Battles of the Isonzo – Wikipedia

Anna Haining Bates – Wikipedia

Hagia Irene – Wikipedia

Kayvan Novak – Wikipedia

Polybius – Wikipedia

Charles II of Spain – Wikipedia

Flight of the Conchords – Wikipedia

Palm wine – Wikipedia

Matteo Bandello – Wikipedia

Heidelberg Castle – Wikipedia

Antigonus III Doson – Wikipedia

William Morris – Wikipedia

Monte Testaccio – Wikipedia

Castello Orsini-Odescalchi – Wikipedia

Basilica of Saint Paul Outside the Walls – Wikipedia

Villa of the Quintilii – Wikipedia

War of the Spanish Succession – Wikipedia

legendary quotes

“why do you keep saying stream of consciousness?”
Norm MacDonald

“Never go with a hippie to a second location.”
Jack Donaghy

“Science is whatever we want it to be.”
Dr. Leo Spaceman

“Like a blind man at an orgy, I was going to have to feel my way through.”
Frank Drebin

“A beekeeper can’t flirt on the job.”
Eddie Izzard

“You have no idea the physical toll that three vasectomies have on a person!”
Michael Scott