Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/

 

http://www.vagueware.com/

http://hystericalliterature.com/sessions/

[ Hysterical Literature is a video art series, launched in August of 2012, by NYC-based photographer and filmmaker Clayton Cubitt. It explores feminism, mind/body dualism, distraction portraiture, and the contrast between culture and sexuality. (It’s also just really fun to watch.) ]

Τέλος εποχής… για τον Τζέρεμι Πάξμαν

και θυμόμαστε κάποιες από τις κλασσικές συνεντεύξεις του.

με τον Chomsky

[πηγή: youtube Noam Chomsky on Newsnight BBC 2011.03.08 21:54]

με τον Hitchens

[πηγή: youtube Paxman meets Hitchens full 30 minute interview 2010 29:06]

με τον Dawkins

[πηγή: youtube BBC Jeremy Paxman, Richard Dawkins book, Magic of Reality 2011 8:38]

[πηγή: youtube Richard Dawkins Interview With Jeremy Paxman 2011 9:00]

κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες

[πηγή: youtube How much sugar is in a Coca-Cola supersize cup? – BBC Newsnight 5:19]

[πηγή: youtube Jerry Springer silences Jeremy Paxman and he makes the case putting the poor on television 8:51]

[πηγή: youtube Jeremy Paxman’s top five most memorable moments The Telegraph]

εδώ μας λέει αντίο

[πηγή: youtube Paxman’s farewell – Newsnight]

Περισσότερες συνεντεύξεις εδώ.