διάφοροι σύνδεσμοι

http://greenoptions.com/
http://noimpactman.typepad.com
http://www.inhabitat.com/
http://hautenature.blogspot.com/
http://www.alternativeconsumer.com/
http://www.ecomoto.org/
http://worldchanging.com/
http://www.treehugger.com/
http://www.ecogeek.org/
http://www.newscientist.com/blog/environment/
http://www.autobloggreen.com/
http://gristmill.grist.org/
http://www.thedailygreen.com/
http://www.greenthinkers.org/
http://www.lifegoggles.com/
http://getwithgreen.com/

http://www.celsias.com/
http://www.enviroblog.org/
http://www.got2begreen.com/
http://mindfulmomma.typepad.com/
http://greenasathistle.com/
http://www.ecostreet.com/blog/
http://www.ecorazzi.com/
http://www.ecofabulous.com/
http://www.ecofriend.org/
http://greatgreenbaby.com/
http://www.teensygreen.com/
http://www.inhabitat.com/
http://www.greencarcongress.com/
http://lawprofessors.typepad.com/environmental_law/

Σοφά λόγια p2

Η ελληνική τέχνη είναι παιδί του Ήλιου και ασχολείται με την αλήθεια των πραγμάτων ενώ η δική μας είναι τέχνη της Σελήνης και παίζει με τις σκιές!

Ο κόσμος ζεί από τους ανθρώπους που πράττουν περισσότερα από όσα υποχρεούνται!

Η υπερηφάνεια μεγαλώνει με την αμάθεια. Έτσι, οι έχοντες πιο μικρές γνώσεις, έχουν πάντα πιο μεγάλη υπερηφάνεια.

Η αλαζονεία παρεμποδίζει την μάθηση.

Δεν είναι εύκολο πράγμα η ευτυχία! Είναι πολύ δύσκολο να τη βρούμε μέσα μας και αδύνατον να την βρούμε αλλού!

Τίποτε δεν αξίζει περισσότερο από την σημερινή μέρα.

Και ο πιο μακρύς δρόμος με το πρώτο βήμα αρχίζει.

Στον δειλό και δισταχτικό όλα είναι αδύνατα, γιατί έτσι απλώς του φαίνονται.

Η μεγαλύτερη μας δόξα δεν είναι ότι δεν πέφτουμε ποτέ, αλλά ότι ξανασηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε!

Το Νησί Των Συναισθημάτων

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα νησί στο οποίο ζούσαν όλα τα συναισθήματα.
Εκεί ζούσαν η Ευτυχία, η Λύπη, η Γνώση, η Αγάπη και όλα τα άλλα συναισθήματα.
Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους θα βούλιαζε και έτσι όλοι επισκεύασαν τις βάρκες τους και άρχισαν να φεύγουν.
Η Αγάπη ήταν η μόνη που έμεινε πίσω.
Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή.
Όταν το νησί άρχισε να βυθίζεται, η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια.
Βλέπει τον Πλούτο που περνούσε με μια λαμπερή θαλαμηγό.
Η Αγάπη τον ρωτάει: «Πλούτε, μπορείς να με πάρεις μαζί σου;»,
«Όχι, δεν μπορώ» απάντησε ο Πλούτος. «Έχω ασήμι και χρυσάφι στο σκάφος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα».
Η Αγάπη τότε αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από την Αλαζονεία που επίσης περνούσε από μπροστά της σε ένα πανέμορφο σκάφος.
«Σε παρακαλώ βοήθησέ με» είπε η Αγάπη.«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω Αγάπη. Είσαι μούσκεμα και θα μου χαλάσεις το όμορφο σκάφος μου» της απάντησε η Αλαζονεία.
Η Λύπη ήταν πιο πέρα και έτσι η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει από αυτή βοήθεια.
«Λύπη άφησέ με να έρθω μαζί σου».
«Ω Αγάπη, είμαι τόσο λυπημένη που θέλω να μείνω μόνη μου» είπε η Λύπη.
Η Ευτυχία πέρασε μπροστά από την Αγάπη αλλά και αυτή δεν της έδωσε σημασία.
Ήταν τόσο ευτυχισμένη, που ούτε καν άκουσε την Αγάπη να ζητά βοήθεια.
Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή:
«Αγάπη, έλα προς τα εδώ! Θα σε πάρω εγώ μαζί μου!».
Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η Αγάπη δεν γνώριζε, αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη, που ξέχασε να ρωτήσει το όνομά του.
Όταν έφτασαν στην στεριά ο κύριος έφυγε και πήγε στο δρόμο του.
Η Αγάπη γνωρίζοντας πόσα χρωστούσε στον κύριο που τη βοήθησε, ρώτησε την Γνώση:
«Γνώση, ποιος με βοήθησε»;
«Ο Χρόνος» της απάντησε η Γνώση.
«Ο Χρόνος;;» ρώτησε η Αγάπη.
«Γιατί με βοήθησε ο Χρόνος;»
Τότε η Γνώση χαμογέλασε και με βαθιά σοφία της είπε:
«Μόνο ο Χρόνος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει η Αγάπη».

Τρίβια (στα εγγλέζικα)

Money isn’t made out of paper. It’s made out of cotton.

The 57 on the Heinz ketchup bottle represents the number of varieties of pickle the company once had.

A rat can last longer without water than a camel.

Your stomach has to produce a new layer of mucus every two weeks or it will digest itself.

The Declaration of Independence was written on hemp paper.

The dot over the letter “i” is called a tittle.

A raisin dropped in a glass of fresh champagne will bounce up and down continuously from the bottom of the glass to the top.

A female ferret will die if it goes into heat and cannot find a mate.


A duck’s quack doesn’t echo. No one knows why.

Every person has a unique eye & tongue print.

The “spot” on the 7-Up comes from its inventor who had red eyes. He was an albino.

315 entries in Webster’s 1996 dictionary were misspelled.

During the chariot scene in “Ben Hur”, a small red car can be seen in the distance.

On average, 12 newborns will be given to the wrong parents daily.!

John Wilkes Booth’s brother once saved the life of Abraham Lincoln’s son.

Warren Beatty and Shirley McLaine are brother and sister.

Chocolate kills dogs. Chocolate affects a dog’s heart and nervous system. A few ounces is enough to kill a small sized dog.

Playing cards were issued to British pilots in WWII. If captured, they could be soaked in water and unfolded to reveal a map for escape.

Most lipstick contains fish scales.

Orcas (killer whales) kill sharks by torpedo-ing up into the shark’s stomach from underneath, causing the shark to explode.

Donald Duck comics were banned from Finland because he doesn’t wear pants.

Dr. Seuss is actually pronounced Seuss such that it sounds like Sue-ice.

Ketchup was sold in the 1830s as medicine.

During the California gold rush of 1849, miners sent their laundry to Honolulu for washing and pressing. Due to the extremely high costs in California during these boom years, it was deemed more feasible to send their shirts to Hawaii for servicing.

American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one olive from each salad served in First Class.

Because metal was scarce, the Oscars given out during World War II were made of wood.

The number of possible ways of playing the first four moves per side in a game of chess is 318,979,564,000.

Upper and lower case letters are named “upper” and “lower” because in the time when all original print had to be set in individual letters, the upper case letters were stored in the case on top of the case that stored the lower case letters.

There are no clocks in Las Vegas gambling casinos.

There are no words in the dictionary that rhyme with orange, purple and silver.

The numbers “172” can be found on the back of the US 5 dollar bill, in the bushes at the base of the Lincoln Memorial.

The name Wendy was made up for the book Peter Pan. There was never a recorded Wendy before.

The very first bomb dropped by the Allies on Berlin in World War II killed the only elephant in the Berlin Zoo.

There are 4 cars and 11 lightposts on the back on the US 10 dollar bill.

Leonardo Da Vinci invented scissors. It also took him 10 years to paint Mona Lisa’s lips.

If one places a tiny amount of liquor on a scorpion, it will instantly go mad and sting itself to death.

Bruce Lee was so fast that they actually had to s-l-o-w film down so you could see his moves. That’s the opposite of the norm.

If you have 3 quarters, 4 dimes and 4 pennies, you’d have $1.19. You would also have the largest amount of money in coins without being able to make change for a dollar.

The first CD pressed in the US was Bruce Springsteen’s “Born in the USA”.

The mask used by Michael Myers in the original “Halloween” was actually a Captain Kirk mask painted white.

The original name for butterfly was flutterby.

The phrase “rule of thumb” is derived from an old English law which stated that you couldn’t beat your wife with anything wider than your thumb.

The first product Motorola started to develop was a record player for
automobiles. At that time, the most known player on the market was Victrola, so they called themselves Motorola.

Roses may be red, but violets are indeed violet.

By raising your legs slowly and laying on your back, you cannot sink into quicksand.

Casey Kasem is the voice of Shaggy on Scooby Doo.

Celery has negative calories. It takes more calories to eat a piece of celery than the celery has in it to begin with.

Charlie Chaplin once won third prize in a Charlie Chaplin look-alike contest.

In Gulliver’s Travels, Jonathan Swift described the two moons of Mars, Phobos and Deimos, giving their exact size and speeds of rotation. He did this more than 100 years before either moon was discovered.

Chewing gum while peeling onions will keep you from crying.

Sherlock Holmes NEVER said “Elementary, my dear Watson”.

An old law in Bellingham, Washington, made it illegal for a woman to take more than 3 steps backwards while dancing.

Sharon Stone was the first Star Search spokesmodel.

The glue on Israeli postage is certified kosher.

The Guinness Book of Records holds the record for being the book most often stolen from Public Libraries.

Astronauts are not allowed to eat beans before they go into space because passing wind in a spacesuit damages them.

Back in the mid to late 80s, an IBM compatible computer wasn’t considered 100% compatible unless it could run Microsoft’s Flight Simulator.

Bats always turn left when exiting a cave!!

Raw cashews are poisonous and must be roasted before they can be eaten (this is probably one reason that you can’t buy cashews in the shell)

Vietnamese currency consists only of paper money; no coins.

During his entire life, Vincent Van Gogh sold exactly one painting, Red Vineyard at Arles.

A pig’s orgasm lasts for 30 minutes.

Skin is thickest on the back — 1/6 of an inch

The most sensitive finger is the forefinger.

A large flawless emerald is worth more than a similarly large flawless diamond.

The characters Bert and Ernie on Sesame Street were named after Bert the cop and Ernie the taxi driver in Frank Capra’s “Its A Wonderful Life”

A penguin only has sex twice a year.

A dragonfly has a lifespan of 24 hours.

A goldfish has a memory span of three seconds.

The statue of Christ in Rio de Janeiro is exactly facing the statue of Christ in Lisbon, Portugal.

There are 118 ridges on the outside of a dime.

The dot above an ‘i’ is called a tittle.

A peanut is not a nut; it is a legume.

It’s impossible to sneeze with your eyes open.

The phrase “sleep tight” originated when mattresses were set upon ropes woven through the bed frame. To remedy sagging ropes, one would use a bed key to tighten the rope.

It was discovered on a space mission that a frog can throw up. The frog throws up it’s stomach first, so the stomach is dangling out of it’s mouth. Then the frog uses it’s forearms to dig out all of the stomach’s contents and then swallows the stomach back down again.

It takes your food seven seconds to get from your mouth to your stomach.

One human hair can support 6 lb.

The average man’s penis is three times the length of his thumb.

Human thighbones are stronger than concrete.

A woman’s heart beats faster than a man’s.

There are about one trillion bacteria on each of your feet.

Women blink twice as often as men.

The average person’s skin weighs twice as much as the brain.

Your body uses 300 muscles to balance itself when you are standing still.

If saliva cannot dissolve something, you cannot taste it.

Women reading this will be finished now.

Men who read this are probably still busy checking their thumbs.

 

Σημαντικά μαθήματα ζωής (στα εγγλέζικα)

Δέκα μαθήματα από τον Άλμπερτ

1. Follow Your Curiosity “I have no special talent. I am only passionately curious.”
2. Perseverance is Priceless “It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.”
3. Focus on the Present “Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.”
4. The Imagination is Powerful “Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Imagination is more important than knowledge.”
5. Make Mistakes “A person who never made a mistake never tried anything new.”
6. Live in the Moment “I never think of the future – it comes soon enough.”
7. Create Value “Strive not to be a success, but rather to be of value.”
8. Don’t be repetitive “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
9. Knowledge Comes From Experience “Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”
10. Learn the Rules and Then Play Better “You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

10 εντολές για μια καλή ζωή

Love deeply and passionately. You might get hurt but it’s the only way to live life completely.
Remember that great love and great achievements involve great risk.
When you lose, don’t lose the lesson.
When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
Marry a man/woman you love to talk to.
When you say, ‘I love you’, mean it.
When you say, ‘I’m sorry’, look the person in the eye.
Remember the three R’s: Respect for self; Respect for others; and responsibility for all your actions.
Don’t judge people by their relatives.
Don’t let a little dispute injure a great friendship.

18 κανόνες για την ζωή από τον κ. Λάμα

1. Take into account that great love and great achievements involve great risk.
2. When you lose, don’t lose the lesson.
3. Follow the three Rs:

  • Respect for self
  • Respect for others
  • Responsibility for all your actions.

4. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
5. Learn the rules so you know how to break them properly.
6. Don’t let a little dispute injure a great friendship.
7. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
8. Spend some time alone every day.
9. Open your arms to change, but don’t let go of your values.
10. Remember that silence is sometimes the best answer.
11. Live a good, honourable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.
12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.
13. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.
14. Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.
15. Be gentle with the earth.
16. Once a year, go someplace you’ve never been before.
17. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
18. Judge your success by what you had to give up in order to get it.

Λίγη Σοφία από τον κ. Buddha

A jug fills drop by drop.

Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.

Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?

All wrong-doing arises because of mind. If mind is transformed can wrong-doing remain?

An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast; a wild beast may wound your body, but an evil friend will wound your mind.

Even death is not to be feared by one who has lived wisely.

Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.

It is a man’s own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.

It is better to travel well than to arrive.

We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.

No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.

The way is not in the sky. The way is in the heart.

There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.

via

Ποιός ήταν ο Μαγκρίτ;

Ο Ρενέ Μαγκρίτ (21 Νοεμβρίου, 1898 – 15 Αυγούστου, 1967) ήταν σουρρεαλιστής καλλιτέχνης με επιρροές από το καλλιτεχνικό κίνημα του ντανταϊσμού.
Εκτός από φανταστικά στοιχεία, το έργο του είναι συχνά πνευματώδες και διασκεδαστικό.

Ποιός ήταν ο Ρόθκο;

Ο Μαρκ Ρόθκο (Mark Rothko) ήταν Αμερικανός ζωγράφος. Ανήκε στο ρεύμα αφηρημένης εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής αν και ο ίδιος πάντοτε αρνήθηκε οποιαδήποτε σχετική κατάταξη. Τα έργα του Ρόθκο, δραματικά και πένθιμα ταυτόχρονα, συγκλονίζουν το θεατή, εκπέμποντας ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, μια έλξη ακαταμάχητη, που αιχμαλωτίζει το βλέμμα και καθηλώνει τις αισθήσεις. Οι φαινομενικά ήρεμοι και στατικοί πίνακές του Ρόθκο διογκώνονται και πάλλονται και δονούνται. Υπεύθυνη για αυτό είναι η δεξιοτεχνία του ζωγράφου, με τα ξεφτισμένα περιγράμματα ανάμεσα απ’ τις χρωματικές ζώνες με το ισχυρό φως στο εσωτερικό τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έργα του αναδεικνύονται όταν εκτίθενται σε χώρο ουδέτερο, με χαμηλό φωτισμό και το θεατή σε απόσταση (μόλις) 50 εκατοστών από αυτά.
[πηγή: youtube Mark Rothko at Tate Modern | TateShots]

Δείτε και αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα (μόνο η αρχή εδώ, η συνέχεια στο youtube) στον Ρόθκο, από τον Σάιμον Σάμα, το τελευταίο επεισόδιο της μοναδικής σειράς του BBC, Power of Art.

SIMON SCHAMA’S POWER OF ART – ROTHKO from carl hindmarch on Vimeo.