Ασκήσεις για όσους καμπουριάζουν…

[πηγή: youtube Fix “Hunchback” Posture in 10 Minutes/Day (Daily Exercise Routine)]

[πηγή: youtube The FIX Forward Head Posture! (Daily Corrective Routine)]