Ταινίες μικρού μήκους

[πηγή: youtube Kitbull 8:57 | Pixar SparkShorts]

[πηγή: youtube CGI Animated Short Film: “One Small Step” by TAIKO Studios 7:40 | CGMeetup]

[πηγή: youtube The fall 2:49, by WMcCann to Hospital of Love]

Ενδιαφέρουσες ταινίες μικρού μήκους

Gregory Go Boom (Michael Cera) – YouTube

Connection (Jude Law) – YouTube

Writer’s Block ( Bryan Cranston) – YouTube

Electronic Labyrinth THX 1138 4EB (George Lucas) – YouTube

J’Attendrai Le Suivant (I’ll Wait for the Next One) – YouTube

Election Night (Valgaften) by Anders Thomas Jensen – YouTube

Kleingeld (Small Change) – German Short Film 2000 Oscar Nominated – YouTube

Schwarzfahrer (with English Subtitles) – YouTube

The Ventriloquist – YouTube